Eksteriør - Søyler

A-nr

Navn

Beskrivelse

     Lengde

   

  

Pris fra 

8311 Søyle Heldreid søyle med tynnere midtpati med 2 ringer, treskjæring etter ønske

    etter mål

 

Kontakt oss for pris  

8320 Søyle 10"x10" Firkantet søyle med dreid midtparti, treskjæring i front
Utskåret tauverk i midtparti
    etter mål   Kontakt oss for pris
8321 Søyle 12"x12" Firkantet søyle med dreid midtparti, treskjæring i front
Utskåret tauverk i midtparti
    etter mål   Kontakt oss for pris

8331 Søyle 12"x12" Firkantet søyle med dreid midtparti, treskjæring i front     etter mål   Kontakt oss for pris
Lengde på tauverk, stilart samt evt. ønske om flere sider med treskjæring, avtales ved bestilling